Archive for Styczeń, 2012

Rozedma płuc

Leczenie tej przykrej dolegliwości, trapiącej najczęściej osoby starsze, należy dostosować do możliwości fizycznych i wieku chorego. Plan kuracji Jeśli chory przekroczył już sześćdziesiąty rok życia, jest mocno zbudowany, skłonny do otyłości, a prowadzi siedzący tryb życia, stosujemy przez pięć tygodni leczenie według następującego planu: •        codziennie 2 polania klatki piersiowej połączone z 1 polewaniem [...]

Reumatyzm

Celem leczenia jest głównie usunięcie z organizmu wszelkich odłożonych w nim, zbędnych produktów przemiany materii. Zależnie od lokalizacji bólu należy stosować okłady na ręce, nogi, tułów, a zwłaszcza stawy. Plan kuracji Na bolesne miejsce nakładamy zimny okład. Okład powinien być niezbyt wyżęty i zabezpieczony dodatkowo wełnianą tkaniną. Chory na 1,5-2 godzin powinien położyć się do [...]

Puchnięcie rąk i nóg

Nogi i ręce puchną najczęściej u osób w podeszłym wieku, choć często puchnięcie tych właśnie części ciała może być objawem puchliny wodnej. Główną przyczyną tej dolegliwości są choroby serca i związane z tym zaburzenia krążenia krwi. Jeśli nogi puchną jedynie wieczorem, nie powinno to wywoływać niepokoju, gdyż zdarza się to zdrowym ludziom. Opuchlizna pojawiająca się [...]

Leczenie gorączkujących dzieci

Sposób I Wykonujemy szybko rozcieranie całego ciała dziecka wodą o temperaturze 21-23°C. Po zakończeniu rozcierania nakładamy dziecku na brzuch wilgotny okład z wody o temperaturze 23°C i kładziemy je do łóżka, dobrze okrywając. Okład usuwamy po 30- 45 minutach lub wcześniej jeśli dziecko poczuje zimno. Sposób II Rozpoczynamy od dwuminutowej kąpieli w wodzie o temperaturze [...]

Gorączka

Stany gorączkowe objawiają się przyspieszeniem tętna (80-120, a nawet więcej uderzeń na minutę) i podniesioną ciepłotą ciała (powyżej 37,5°). Wspomnianym objawom towarzyszą zaburzenia czynności układu nerwowego i układu trawiennego. U osoby z wyraźnie podwyższoną ciepłotą ciała obserwujemy także takie objawy, jak: wzmożone pragnienie, utratę apetytu, suchość (rzadziej wilgotność) skóry, ból głowy, ściemnienie moczu, uczucie rozbicia, [...]

Pękanie skóry

Jest dowiedzione, że osoby o wrażliwej skórze doznają jej pękania w trakcie gwałtownej zmiany temperatury: z ciepłej na zimną i odwrotnie. Plan kuracji Przez kolejne 3-4 dni na miejsce pokryte spękaną skórą nakładamy okład z zaparzonego wrzątkiem i wyżętego siana; usuwamy go po upływie 30-60 minut. Zaraz po usunięciu okładu zanurzamy chorą część ciała w [...]

Osłabiona odporność organizmu

Doświadczenia z leczenia wodą wskazują na to, że najlepszą drogą do przywrócenia organizmowi utraconej odporności jest hartowanie go za pomocą chłodnej lub całkiem zimnej wody. Hartowanie organizmu należy rozpocząć od najmłodszych lat, stosując proste, łatwo dostępne środki: •        chodzenie boso po mokrej trawie, po mokrych kamieniach, •        chodzenie po śniegu; •        brodzenie [...]

Oparzenia

Gdy doszło do oparzenia, należy natychmiast zanurzyć oparzoną część ciała najpierw w ciepłej, a następnie w zimnej wodzie. Zanu­rzenie w wodzie należy stosować tak długo, dopóki nie osłabnie albo nie zniknie ból i nie będzie powracać po zaprzestaniu stosowania wody. Te części ciała, których nie można zanurzyć w wodzie, należy osłaniać często zmienianymi, wilgotnymi okładami. [...]

Otyłość

W walce z nadmiernym otłuszczeniem różnych części ciała leczenie wodą trwa długo, lecz przynosi wymierny skutek. Z codziennej diety należy wykluczyć lub mocno ograniczyć, wszelkie potrawy mączne. Plan kuracji Leczenie należy rozpocząć od polewania pleców i ramion, stoso­wanego codziennie w ciągu tygodnia.Jeśli mamy trudności z pochyleniem się, wówczas zamiast polewa­nia stosujemy 2 razy dziennie rozcieranie [...]

Otłuszczenie serca

W celu należytego ukrwienia mięśnia sercowego i usunięcia złogów tłuszczu należy u osób mocno zbudowanych i silnych flzycznie stosować przede wszystkim polewania w różnych wersjach i kąpiele całkowite, gdyż zabiegi te przyspieszają przemianę materii. Bardzo dobrze skutkują także zawijania całkowite mokre, które należy stosować 2 razy w tygodniu. Leczenie wspomnianymi zabiegami powinno trwać przynajmniej cztery [...]